سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت اموزش وپرورش 
دبیر 
1380/12/01 
ادامه دارد 
تدریس 
تدریس 
فنی شماره 1تبریز 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی  
تدریس 
فنی شماره 1تبریز 
مدرس 
 
 
تفسیر موضوعی 
تدریس 
فنی شماره 2 تبریز 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
فنی شماره 1تبریز 
مدرس 
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام 
تدریس 
فنی شماره 2 تبریز 
مدرس 
 
 
مبانی نظری اسلام 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
اخلاق کاربردی 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
فرهنگ و تمدن اسلامی 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
فرهنگ و تمدن اسلامی 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
1395/04/26 
ادامه دارد 
اخلاق حرفه ای 
تدریس 
فنی شماره 2 تبریز 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی شهید قاضی طباطبایی رحمة الله علیه  
مربی 
 
 
روخوانی قرآن 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی شهید قاضی طباطبایی رحمة الله علیه  
مربی 
 
 
روخوانی قرآن 
همکاری 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
تدریس 
همکاری 
اداره آموزش و پرورش 
عضو انجمن اولیاء و مربیان 
 
 
تربیتی 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی شهید آیت الله قاضی طباطبایی 
مربی 
 
 
تدریس قرآن ، احکام