سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  
مربی 
 
 
تدریس احکام 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  
مربی 
 
 
تدریس عقاید 
همکاری 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  
مربی 
 
 
تدریس اخلاق 
همکاری 
بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
مربی 
 
 
تدریس اخلاق 
همکاری 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
تدریس 
همکاری 
نیروی مقاوت سپاه پاسداران اسلامی  
مربی 
 
 
حلقه های صالحین 
همکاری 
حلقه های صالحین فرهنگیان 
مربی 
 
 
تدریس و پاسخ به سوالات و رفع شبهات 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی شهید آیت الله قاضی طباطبایی 
مربی 
 
 
تدریس قرآن ، احکام 
همکاری 
وزارت اموزش وپرورش 
دبیر 
1380/12/01 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
اداره آموزش و پرورش 
عضو انجمن اولیاء و مربیان 
 
 
تربیتی 
تدریس 
فنی شماره 1تبریز 
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی  
تدریس 
فنی شماره 1تبریز 
مدرس 
 
 
تفسیر موضوعی 
تدریس 
فنی شماره 2 تبریز 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی 
تدریس 
فنی شماره 1تبریز 
مدرس 
 
 
تاریخ تحلیلی اسلام 
تدریس 
فنی شماره 2 تبریز 
مدرس 
 
 
مبانی نظری اسلام 
تدریس 
لشکر حمزه سید الشهدا علیه السلام 
مدرس 
 
 
روش تدریس دینی  
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
اخلاق کاربردی 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
تاریخ اسلام 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
فرهنگ و تمدن اسلامی 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
 
 
فرهنگ و تمدن اسلامی 
تدریس 
بسیج  
سرمربی 
1394/10/15 
ادامه دارد 
تدریس و پاسخ به سوالات مربیان 
تدریس 
دانشگاه فرهنگیان 
مدرس 
1395/04/26 
ادامه دارد 
اخلاق حرفه ای 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی شهید قاضی طباطبایی رحمة الله علیه  
مربی 
 
 
روخوانی قرآن 
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی شهید قاضی طباطبایی رحمة الله علیه  
مربی 
 
 
روخوانی قرآن 
تدریس 
فنی شماره 2 تبریز 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی