حجاب و پوشش
81 بازدید
تاریخ ارائه : 12/2/2013 11:51:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی

حجاب و پوشش

حجاب و پوشش با معرفت و قدر و منزلت شناسی و قدر و منزلت دانی نسبت مستقیم دارد . هر قدر معرفت و خود شناسی بالا باشد حجاب و پوشش نیز بهتر و سنجیده تر خواهد بود .

کمال بارعی