عید
81 بازدید
تاریخ ارائه : 3/21/2014 3:42:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

عید 

عید یعنی استقامت بر فطرت ، هدیه ی بی منّت ، الهی وصلت که نوروزیست مبارک.

کمال بارعی - تبریز