هرکس را با اعمال خودش باید سنجید .
92 بازدید
تاریخ ارائه : 4/16/2014 9:19:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی

هرکس را باید با اعمال خودش  سنجید .

برای ارائه ی نظرات درست و سازنده ناگریز از اساس و مبنا هستیم و توجه به اساس و منطق انسان را از ارائه ی نظرات نادرست و مخرب  مصون خواهد داشت و از پیمودن راه ناصواب باز داشته و در دست یابی به صاحب نظری و صائب نظری راهگشا و یار دیار خواهد بود . بد کرداری فرزند به والدین و بالعکس نمی تواند محل و مدرک قضاوت و محک اظهار نظر برای دیگری باشد . بنابراین باید هرکس را مسئول اعمال خویش دانست و شناخت 

« كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ »

( المدثر/ 38  )

هر كسى در گروِ دست آورد خويش است .

 و از قضاوت های نادرست پرهیزداشت و دانست که چنین نگرش و رأیی ریشه در روح سرکوب شده  و غیر متعالی جای دارد و از خود محوری ها سرچشمه می گیرد .

 نمی توان به خاطر رابطه ی نسبی و سببی به حساب بد کرداری یکی ، دیگری را مورد مؤاخذه قرار داد و رأی داد. اظهار نظر بر این طریق بی پایه بوده و مغایر با شأن انسان و مرتبه ی وجودی و اهداف تعلیم و تربیتی الهی او می باشد و از رشحات جهالت است !!!.

« قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلينَ »

( هود/ 46  )

فرمود : « اى نوح ، او در حقيقت از كسان تو نيست ، او [داراى‏] كردارى ناشايسته است . پس چيزى را كه بدان علم ندارى از من مخواه . من به تو اندرز مى‏دهم كه مبادا از نادانان باشى .

در این میان ظاهر افراد از مصادیق اعمال و نمود هایی از نگرش و الگو برداری اوست . ظاهر و رفتار افراد نمایشگر دانش ، بینش و خویشتن شناسی او در نظام آفرینش است و از آن نشأت می گیرد و داشتن ظاهری سالم و منظم و نظیف که امنیت فکری دیگران را بهم نریزد ، از فهم عمیق فردی و اجتماعی انسان آب می خورد و نشانه ی چنین فهمی بشمار می رود و ازآزادی او در نظام خلقت حکایت دارد و داشتن ظاهر و پوششی که به امنیت فکری دیگران آسیب نرساند منافاتی با علم و علم افزایی و کسب مهارت های انسانی- الهی ندارد  چون سودمند بودن به حال بنی آدم از شاخص های عالم و عالمان حقیقی است که علم آنان و یافته های علمی آنان در خدمت بشر و سعادت حقیقی بوده و خواهد بود و سدّ راه گمراهی بشر است . نباید فراموش کرد یکی از عوامل ناشناخته در گمراهی بشر پوشش و ظاهر است کهاگر مهار نشود و در طریق صواب قرار نگیرد آسیب های جسمی و روحی را به دنبال خواهد داشت .

کمال بارعی - تبریز

هوالبارع