شهادت ، پتک فلاکت و تیر هلاکت بر قلب جاهلان سلف و خلف
98 بازدید
تاریخ ارائه : 5/10/2014 8:51:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی

شهادت ، پتک فلاکت و تیر هلاکت بر قلب جاهلان سلف و خلف

به رغم دشمنان که ترور را نقطه ی پایان حقّ و حقّیقت و زندگی می دانند ، شهادت آغاز حیاتی بی پایان بوده و مایه ی تیّمن جامعه به حیات و روح الهی می گردد و رخوت و سستی و سست اندیشی را از بین می برد .

جاهلان اگر از کمترین بصیرت و فهم برخوردار بودند قطعاً می فهمیدند که شهادت گویای صدق ادعا و راه و هدف است و مؤثر ترین تبلیغ برای حقّ و اثبات حقّانیت حقّ است .

شهید در زمان حیاتش ، تنها وجودش وسیله ی تبلیغ حقّ بود با شهادتش هر قطره خونش حقّ را صلا می دهد و صفیر بیداری غافلان و مسمومان به تبلیغات دشمنان می گردد و چشمشان را بینا و گوششان را شنوا می سازد و ندای حقّ طلبانه ی شهید را در اقصی نقاط عالم طنین انداز می گرداند و جهانیان را به راهش متوجه می سازد و بیش از پیش پتک فلاکت را بر مخ تهی مغزان فرود می آورد و تیر هلاکت را بر قلب های قسی می نشاند . 

کمال بارعی