انتظار
523 بازدید
تاریخ ارائه : 6/7/2014 6:23:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی      

             انتظار               

   انتظار یا کمال اخلاص  یعنی شناخت بعثت ، حیات ولایی ، شهادت و جانبازی  ،   

    تبلیغ و پایداری  .  

کمال بارعی  - تبریز