شعائر الهی نشان از هستی شمولی یکتا دین الهی
159 بازدید
تاریخ ارائه : 8/1/2014 12:21:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی                 

شعائر الهی نشان از هستی شمولی یکتا دین الهی       

     ماه مبارک رمضان  و دیگر شعائر الهی نشان  از هستی شمول یکتا دین  الهی یعنی  اسلام  است  که در تمام مراتب وجودساری و جاری می با شد ؛ بنا بر این  بر همگان  فرض است که افکار ، گفتار  ، کردار و اعمال خود را بر پایه و مایه ی اسلام  قرار دهد . پس سخن گفتن از جهانی شدن تحصیل حاصل است .

 منبع : کتاب الکترونیکی پیام های اساتید
 پیامهای ماندگار و مناسبتی اساتید حلقه های علمی
استاد کمال   بارعی   -  دانشگاه : فرهنگیان
استان   آذربایجان شرقی    شهرستان  تبریز
مسئول حلقه علمی  اخلاق در قرآن و روایات

http://kbareei.andishvaran.ir

http://www.bareei.blogfa.com