کوتاه نوشته ها
93 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

باسمه تعالی

همنشینی با علماء

مجالسة العلماء تجلو و تنور القلب و تذهب الفساد. هی غنیمة و علامة للسعادة .


تقوای در انتخاب

تقوای در انتخاب موجب عزت و عظمت و آسودگی است .

حق و حقوق معلم

برای تعریف حق و حقوق یک امری باید جایگاه و حساسیت ها و ظرافت های آن را بدرستی شناخت و مقتضیات را نیز در نظر آورد و الا حق و حقوق آن اداء نخواهد شد. معلم و معلمی از آن جمله است .شهادت مجاهدان فی سبیل الله


مجاهدان فی سبیل الله را دو شهادت است یکی با ترورشخصیت و دیگری با ترور جسم اتفاق می افتد .هر دو نشان از عجز و درماندگی دشمنان است .ناکامی دشمنان


حفظ و تقویت حریم و کانون خانوده ناکامی دشمنان است.راه غلبه بر ناهنجاری ها


برای غالب آمدن بر ناهنجاری های فردی و اجتماعی باید از منظر دین به معلم و تعلیم وتربیت نگریست .شبکه اجتماعی

اجتماع زمانی است که نقطه مشترک باشد و حول آن گرد هم آمد . احترام متقابل و حفظ کرامت انسانی اساسی ترین نقطه اشتراک اجتماعات  و شبکه اجتماعی است و الا تصور شبکه اجتماعی ، تصوری است فریبنده و فریبا .تفرقه سلاح و صلاح دشمن

حق محوری و وحدت و انسجام حول ولایت اقتدار وپیروزی مردم شریف ایران را در عرصه های بین المللی رقم زده است و شکست هایی که دشمن ازوحدت مردم خورده است به سادگی قابل جبران نیست . وحدت و یکپارچگی مردم در اطاعت ازامر ولایت تار و پود شیطنت های دشمن را بهم ریخته است . دشمن با عناوین مختلف ولایت و وحدت را نشانه رفته است و به تفرقه اندازی مشغول است که تفرقه سلاح و صلاح دشمن است . هرکس از خواص و عوام تفرقه و تفرقه اندازی کند ، عملگی دشمن می کند.


کمال بارعی - تبریز