شرایط پوشش
96 بازدید
محل نشر: روزنامه ی سراسری آذربایجان
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مسائلی که ذهن مدیران و دست اندر کاران و متولّیان محترم تعلیم و تربیت را به خود مشغول داشته است و یک دغدغه ی بجا و مبارکی هم هست ؛ مسئله ی پوشش و لباس فردی و جمعی است . در اصلاح و احیاء و تحقق ارزش های والای دین و انسانیّت ، نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیر رسمی ، لباس نقش مهمی بر عهده ی دارد . و از نشانه های مهمّ تحقق تعلیم و تربیت اسلامی بوده و از موفقّیّت های دستگاه های تعلیم و تربیتی تلقی می گردد و در هدایت و ارشاد جامعه به سوی کمال حقیقی امری اجتناب ناپذیر است و شاخصه ی کمال یافتگی انسان و جامعه است . بدین سبب نظام تعلیم و تربیت برای حصول اهداف عالیه ی تربیتی در امر لباس و پوشش نیز باید بسان سایر خط و خطوط عرصه های اجتماعی ایفای نقش نماید و به جامعه خط و خطوط جامع و استوار بر اساس دین و انسانیّت را ارائه نماید و با احیای گرایشات فطری او آزادی الهی انسان را به دست خود انسان محقق سازد که اساس کار نظام تعلیم و تربیت الهی است . « فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ » ( الغاشیة /21 ) پس تذکّر ده که تو تنها تذکّردهنده ‏اى .
آدرس اینترنتی